هزاران تن از مردم مجارستان در بوداپست به خیابان‌ها آمدند تا به طرح دولت درباره ساخت یک پردیس دانشگاهی چین در پایتخت اعتراض کنند. به گزارش فرانسه، چندین هزار مجارستانی روز شنبه در بوداپست علیه طرح دولت نخست وزیر ویکتور اوربان برای ساخت پردیس دانشگاه چینی در پایتخت، پروژه‌ای که به گفته مخالفان نشانگر سیاست طرفدار چین از طریق حاکمیت است، تظاهرات کردند و آن را اسب تروا پکن در اتحادیه اروپا خواندند. به گفته عکاس خبرگزاری فرانسه حدود ۱۰ هزار نفر در خیابان‌های پایتخت در اعتراض به این پروژه دانشگاه فودان شانگهای که ساخت آن در سال ۲۰۲۴ به پایان می‌رسد، راهپیمایی کردند.

طبق توافقنامه‌ای که مجارستان و رئیس دانشگاه فودان امضا کرده‌اند، این پردیس، اولین دانشگاه چینی در یک کشور اروپایی است و ۵۰ هکتار را تحت پوشش قرار خواهد داد. طبق اسناد داخلی منتشر شده توسط یک وب سایت، مجارستان برای تأمین مالی این پروژه با هزینه کلی ۱.۵ میلیارد یورو از پکن وام ۱.۳ میلیارد یورویی دریافت می‌کند. بنابر نظرسنجی صورت گرفته به وسیله موسسه ریپوبلیکون که یک اتاق فکر لیبرال است،‌ دو سوم مردم مجارستان مخالف تاسیس دانشگاه چینی در کشورشان هستند.