وزیر امور خارجه آمریکا در اظهارنظری که ظاهرا کنایه‌ای تلویحی به نفوذ فزاینده چین در منطقه است، به رهبران حوزه اقیانوس آرام نسبت به تهدیدها علیه نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد و فشار اقتصادی هشدار داد. به گزارش گاردین، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا این هشدار را خطاب به رهبران هیات‌های نمایندگی ۱۱ کشور و منطقه حوزه اقیانوس آرام شامل فیجی، جزایر سلیمان، جزایر کوک، میکرونزی، پولینزی، پالائو و جزایر مارشال که در کنفرانس رهبران جزایر اقیانوس آرام در هاوایی شرکت کرده بودند مطرح کرد. بلینکن در صحبت‌هایش بر حمایت آمریکا از کشورهای جزیره‌ای حوزه اقیانوس آرام در ضمن مواجهه آنها با چالش‌های مشترکی که ما باید در کنار یکدیگر با آنها مقابله کنیم از جمله کووید-۱۹ و بحران آب وهوایی تاکید کرد. همچنین او ظاهرا به انتقاد از اقدامات استرالیا در قبال بحران آب و هوایی پرداخته و از همه کشورها به ویژه بزرگترین انتشار دهندگان گازهای گلخانه‌ای خواست تا سریعا و به میزانی چشمگیر میزان انتشار این گازها را کاهش دهند. اما تمرکز اصلی این سخنرانی تلویزیونی نفوذ فزاینده چین در منطقه بود. وزیر خارجه آمریکا گفت: فشار اقتصادی در سراسر منطقه رو به افزایش است.