در پی بازداشت یکی از فرماندهان حشد شعبی و ناآرامی‌هایی که در عراق در پی این اقدام به وقوع پیوست، سران چهارگانه عراق بر لزوم احترام به دستورات صادره از دستگاه قضایی و احترام به اقدامات نهادهای دولت در بازخواست قانونی و نیز برگزاری انتخابات در زمان معین آن تأکید کردند. به گزارش بغدادالیوم، در این نشست در کاخ بغداد، برهم صالح، رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی حضور داشتند و طی آن، تحولات اخیر و پیامدهای خطرناک آن مورد بررسی قرار گرفت. حاضران در این جلسه تاکید کردند: رخدادهای اخیر تاثیر منفی بر تلاش‌های ملی جهت تحقق امنیت و حفظ اقتدار حاکمیت و طرح ملی گروه‌های مردمی و سیاسی و اجتماعی به منظور برون رفت کشور از بحران‌ها و چالش‌های کنونی می‌گذارد که به همین دلیل باید گام عملی برای سروسامان آن برداشته شود.