اتحادیه کل کارگران لبنان روز گذشته (چهارشنبه) از اعتصاب فراگیر در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و معیشتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه کارگران لبنان ضمن اعلام اعتصاب فراگیر در اعتراض به اوضاع معیشتی خواهان تشکیل دولتی ملی شد که قادر به حل بحران‌های کنونی باشد. اعتصاب شامل نهادها و ادارات، هیئت‌های اقتصادی، بخش‌ها و سندیکاهای کارگری و بیمارستان‌های دولتی و مدارس است. از ساعات اولیه روز گذشته (چهارشنبه) برخی از سندیکاها تعدادی از مسیرها را در مناطق مختلف لبنان بستند. بشاره الاسمر، رئیس اتحادیه کارگران گفت: خواسته اصلی ما تشکیل دولت نجات متشکل از متخصصان است که قادر به حل مشکلات در این مرحله باشد. در وضعیت عادی ملت‌ها حق دارند دولت داشته باشند پس در این روزهای سرنوشت ساز و فوق‌العاده چگونه دولت نداشته باشیم؟ او خواهان رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران به دلیل فشارهای مالی برآمده از ساختار سیاسی شد.