دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، سرکوب فعالان و مخالفان در عربستان به رغم آزادی برخی زندانیان ادامه دارد. به گزارش عربی۲۱، دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر و منتقدان در عربستان به رغم آزادی برخی فعالان مهم در اوایل ۲۰۲۱ همچنان به همان شدت ادامه دارد. همچنین حکم حبس طولانی مدت برای سه عربستانی در مارس و آوریل به اتهام مخالفت و بیان نظراتشان ادامه کمپین سرکوب آن‌ها توسط مقامات سعودی است. مایکل بیج، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت: آزادی تعدادی از فعالان مهم در عربستان با وجود صدور حکم ۲۰ سال حبس برای برخی از منتقدان نشان دهنده کاهش سرکوب نیست. احتمالا مقامات عربستانی تعدادی را برای کاهش فشار بین المللی آزاد کردند اما موضعشان در قبال مخالفان همچنان همان است. عربستان تا زمانی که منتقدانش را شکنجه می‌دهد نمی‌تواند وجهه بی‌المللی خود را بهبود ببخشد.