پارلمان لبنان روز گذشته با تشکیل جلسه، درباره نامه رئیس جمهور لبنان و وضعیت سعد حریری تصمیم گیری کرد. به گزارش رویترز، در نامه اخیر میشل عون، رئیس جمهور لبنان به پارلمان آمده که سعد حریری، قادر به تشکیل دولتی نیست که بتواند لبنان را از بحران اقتصادی خارج کند. سعد حریری از آبان سال گذشته مسئول تشکیل کابینه شد اما اختلافات بر سر تقسیم کرسی های وزارت باعث شده که هنوز نتواند کابینه خود را تشکیل دهد. در نامه میشل عون آمده: مشخص شده است که نخست وزیر تعیین شده قادر به تشکیل دولتی نجاتبخش که بتواند با موسسات مالی خارجی و صندوق های بین المللی و کشورهای کمک کننده تماس بگیرد، نیست. پس از نه ماه، هنوز در این کشور توافق سیاسی برای تشکیل یک دولت صورت نگرفته است. از ماه اوت سال گذشته و در پی انفجار مرگبار در بیروت و شدت گرفتن اعتراضات خیابانی، دولت لبنان به نخست وزیری حسان دیاب استعفا داد. حسن دیاب در حال حاضر در سمت نخست وزیر موقت است. در همین راستا امارات متحده عربی هم پس از عربستان سعودی خواهان استعفای حریری از تشکیل دولت شد.