فشارها بر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منظور منتشر ساختن اسناد محرمانه اف.بی.آی درباره دست داشتن عربستان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در حال افزایش است و خانواده‌های قربانیان این حملات دولت آمریکا را متهم کرده اند که به همپیمان خاورمیانه‌ای خود اجازه فرار کردن از مسئولیت قتل عزیزان آنها را میدهد. به گزارش روزنامه نیویورک پست، یک گروه از ۲۲ قانونگذار فدرال نیویورک و نیوجرسی شامل نیکول مالیوتاکسی جمهوریخواه و سناتورها چاک شومر و کرستن گیلیبراند، نامه‌ای به مریک گارلند، دادستان کل آمریکا فرستاده و در آن بهانه مزیت اسرار دولتی که چند رئیس‌جمهور سابق شامل ترامپ، اوباما و بوش به جهت جلوگیری از انتشار گزارش ۱۶ صفحه‌ای اف.بی.آی درباره دست داشتن عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر مورد استناد قرار دادند را به چالش کشیدند. بستگان قربانیان و آسیب دیدگان حملات ۱۱ سپتامبر این اقدام که چند روز پیش صورت گرفت را تحسین کردند. برت ایگلسون، کسی که به هنگام کشته شدن پدرش در جریان این حملات ۱۵ سال سن داشت گفت: بعد از حدود ۲۰ سال، خیلی دیر است که مردم آمریکا ابعاد نقش عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر را بفهمند.