رئیس‌جمهور فرانسه بروز اختلافات ملی در طول همه گیری کووید ۱۹ لزوم تقویت اختیارات اتحادیه اروپا را برجسته می سازد. به گزارش گاردین، امانوئل ماکرون در سخنرانی از محل یک استودیوی تلویزیونی ایجاد شده در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت، امیدوار است که کنفرانس موسوم به آینده اروپا شامل سری برنامه‌ها و نظرخواهی‌های اینترنتی، باعث تقویت روند تصمیم‌گیری در سطح اتحادیه اروپا شود. ماکرون در صحبت‌هایش اشاره‌ای به اعمال تغییرات معاهده‌ای به منظور واگذار کردن صلاحیت‌ها از دولت‌های کشورها به نهادهای اتحادیه اروپا نکرد؛ امری که شدیدا از سوی تعداد زیادی از دولت‌های عضو که ممکن است در پاسخ مجبور به رقم زدن همه پرسی‌ها شوند، مورد مخالفت قرار گرفته است. او به جایش صحبت‌هایی کلی درباره مشکلات تجربه شده در طول همه‌گیری کرونا در زمینه هماهنگ‌سازی تلاش‌ها به دلیل فقدان وجود اختیارات محوری در حوزه سلامت را به صورت مشخص مطرح کرد.