رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، تلاش‌ها برای به کارگیری جوانب بسیاری از ایدئولوژی نازیسم در سراسر جهان دوباره احیا شده است. به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانی در مراسم رژه پیروزی در شهر مسکو گفت: تاریخ ما را ملزم می‌سازد به اینکه دست به محاسبه و درس گرفتن بزنیم. اما متاسفانه افرادی که درگیری ذهنی نسبت به تئوری متوهمانه منحصر به فرد بودن خودشان دارند، مجددا تلاش دارند از بسیاری از جوانب ایدئولوژی نازیسم و نه فقط همه انواع افراد رادیکال و گروه‌های تروریستی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد، امروز آنهایی که مجازات نشده‌اند و پیروانشان تلاش دارند تاریخ را بازنویسی کنند و به توجیه خائنها و مجرمهایی که صدها هزار غیرنظامی را در جهان کشتند، بپردازند. پوتین در ادامه گفت، اگر چه روسیه همواره حامی قوانین بین‌المللی بوده است، این کشور به طرزی محکم از منافع ملی خود دفاع می‌کند و امنیت مردمش را تضمین می‌سازد. پوتین گفت: جنگ با خودش چالش‌های تحمل‌ناپذیر به بار آورد و فراموش کردنش غیرممکن است. و همچنین بخشش و توجیهی برای آنهایی که بار دیگر به دسیسه چینی برای برنامه‌های تهاجمی می‌پردازند وجود ندارد.