اصلی‌ترین حزب حامی دموکراسی اسکاتلند، روز جمعه توانست ده‌ها کرسی در انتخابات پارلمانی این منطقه به دست آورد که این می‌تواند آینده بریتانیا را تغییر دهد، اما نتایج اولیه هنوز تردیدهایی درباره پیروزی آن با اکثریت قاطع بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، حزب ملی اسکاتلندی (اس‌ان‌پی) گفته است که در صورت بازگشت اکثریت حامیان استقلال به پارلمان ۱۲۹ عضوی تفویضی، دوباره تا پایان ۲۰۲۳ یک رای‌گیری برای جدایی از بریتانیا برگزار خواهد کرد. این یک رویارویی حقوقی بالقوه با بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا رقم می‌زند که قاطعانه مخالفتش را با برگزاری چنین رفراندومی اعلام کرده است. حزب ملی اسکاتلندی تاکنون ۳۸ کرسی از ۴۷ کرسی اعلام شده را به دست آورده است که شامل سه حوزه سرنوشت‌ساز انتخاباتی در لوتیان شرقی، ادینبرو مرکزی و ایر می‌شود. اس‌ان‌پی در انتخابات پیشین نتوانست در دامبرتون برنده شود و این کرسی را با اختلاف کم در اختیار حزب دیگری گذاشت. در برخی حوزه‌ها، حمایت از اپوزیسیون احزاب طرفدار اتحاد با بریتانیا افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که نتیجه نهایی شانه به شانه خواهد بود، خصوصا اینکه برخی کرسی‌ها هم به یک سیستم نمایندگی متناسب جداگانه اختصاص یافته‌اند.