مردم الجزایر در پایتخت و سایر استان‌های این کشور در اعتراض به نقشه راه انتخاباتی مسؤولان این کشور و بی‌اعتنایی آنها به خواسته‌های سیاسی‌شان دوباره به خیابان‌ها آمدند. عفو بین‌الملل نیز با حمایت از اعتراضات در الجزایر، از مقامات این کشور خواست به سرکوب معترضان پایان داده و بازداشتی‌ها را آزاد کنند.  به گزارش اسپوتنیک، تعداد زیادی از مردم الجزایر در قالب راهپیمایی‌های هفتگی خود که از فوریه ۲۰۱۹ آغاز شده‌، در پایتخت و سایر استان‌های این کشور به خیابان‌ها آمده و مخالفت خود را با روند انتخاباتی که مقامات این کشور اعمال می‌کنند، ابراز داشتند. مقامات الجزایری در تلاش هستند ۱۲ ژوئن آتی یک انتخابات پارلمانی برگزار کنند. عفو بین‌الملل نیز با اشاره به اینکه مقامات الجزایری از روش‌های سرکوبگرانه استفاده می‌کنند، از نیروهای امنیتی خواست استفاده از زور برای پراکنده کردن معترضان را متوقف و بیش از ۶۰ فعال بازداشت شده را آزاد کنند.