فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تصریح کرد که نیروهای آمریکایی در آینده‌ای نزدیک عراق را ترک نخواهند کرد. به گزارش بغدادالیوم، کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در گفتگویی تلویزینی عنوان داشت: نیروهای آمریکایی بنا به درخواست دولت عراق در این کشور حضور دارند و به نبرد علیه داعش با همکاری با ائتلاف بین‌المللی ادامه می‌دهند. این نبرد هنوز پایان نیافته است. مکنزی نقش ارتش عراق را ستود و گفت: عراقی‌ها خودشان می‌جنگند و ماموریت ما از نبرد مستقیم به حمایتی گسترده‌تر و آموزش آنها تبدیل شده است و ما از نبرد میدانی به دور هستیم، این همان موضعی است که ما خواهان گسترش آن هستیم. وی افزود: آینده نیروهای آمریکایی در عراق از طریق مذاکرات با دولت عراق تعیین خواهد شد. من بر این باور نیستم که در آینده‌ای نزدیک عراق را ترک کنیم.