براساس برآوردهای جدید، پنتاگون در نظر دارد حدود ۱۸ میلیارد دلار برای توسعه، تولید و حمایت از رهگیرهای جدید خود به منظور مقابله با موشک‌های شلیک‌شده احتمالی از سوی کره‌شمالی و ایران هزینه کند و این اولین برنامه خرید دفاعی مهم دولت بایدن است. به گزارش بلومبرگ، گروه‌های تحت رهبری شرکت‌های لاکهید مارتین و نورثروپ گرامن ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در فاز توسعه نسل آتی رهگیر دریافت خواهند کرد.

رقابت آنها به دنبال بررسی طراحی دقیق منجر به ساخت ۳۱ رهگیر جدید می‌شود که ۱۰ مورد برای آزمایش است. طبق محاسبه واحد ارزیابی هزینه مستقل در پنتاگون، برآورد می‌شود که فاز تولید حدود ۲.۳ میلیارد دلار هزینه داشته باشد و پشتیبانی بلند مدت در مجموع ۲.۳ میلیارد دیگر هزینه خواهد داشت. مارک رایت، سخنگوی آژانس دفاع موشکی در بیانیه‌ای گفت: در این مرحله ما روی توسعه فناوری تمرکز کرده‌ایم. این تخمین هزینه‌ها برای این منظور است که مقام‌های مدنی چشم‌اندازی دقیق به قیمت یک سامانه تسلیحاتی مهم داشته باشند. آنها چشم‌انداز و درآمد بالقوه از این برنامه جدید در اختیار تحلیلگران و سرمایه گذاران در لاکهید مارتین و نورثروپ گرامن قرار می‌دهند.