وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، به وضعیت آلکسی ناوالنی، منتقد به زندان افتاده کرملین، کمک نخواهد کرد و تاکید کرد که به منظور بهبود روابط تنزل یافته بین برلین و مسکو، گفتگو ضروری است. به گزارش اسپوتنیک، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان با درخواستها برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه از بابت رفتار کرملین با آلکسی ناوالنی و اقدام اخیر مسکو در تقویت مواضع نظامی در مرز با اوکراین مخالفت کرد. هایکو ماس همچنین در جریان مصاحبه‌ای با شبکه ای.آر.دی آلمان، روابط فعلی آلمان-روسیه را بسیار بد توصیفه کرد اما گفت لازم نیست این روابط در این وضعیت بماند. او گفت که دولت آلمان باید وارد گفتگوهای بیشتری با مسکو شود و اضافه کرد که جوهره دیپلماسی گفتگو با کشورهایی است که نقطه نظرات متضاد دارند. او گفت: این هم اکنون به طور خاص نسبت به روسیه مصداق دارد.