پنتاگون در گزارشی به کنگره اعلام کرد، القاعده هنوز هم از طریق ارتباطاتش با طالبان برای پرسنل آمریکایی در افغانستان تهدید به شمار می‌آید. به گزارش اسپوتنیک، پنتاگون در گزارش خود با عنوان تقویت امنیت و ثبات در افغانستان به کنگره آورده است: شاخه منطقه‌ای القاعده با نام القاعده در شبه قاره هند تهدیدی علیه پرسنل آمریکایی و متحدان این کشور افغانستان آن هم از طریق ارتباطاتش با فرماندهان محلی طالبان محسوب می‌شود. اوایل ماه جاری میلادی، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را پس از ۲۰ سال تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میلادی تایید کرد. بایدن همچنان بر این اصل استوار است که هدف اصلی حمله آمریکا به افغانستان در نوامبر ۲۰۰۱ جلوگیری از حملات بیشتر تروریستی علیه آمریکا بوده که به این هدف رسیده است.

در گزارش پنتاگون به کنگره آمده که القاعده در افغانستان دیگر آنطور که باید مثل گذشته توانایی ندارد با این حال هشدار داده که این گروه تروریستی هنوز می‌تواند در افغانستان به پرسنل آمریکایی حمله کند. در ادامه این گزارش آمده: رهبران اصلی باقی مانده القاعده تهدید محدودی برای نیروهای آمریکا در افغانستان هستند چون رهبران در اصل بر بقا تمرکز می‌کنند.