در یکی از گسترده‌ترین بازداشت‌های گروهی از زمان کودتا در میانمار، دستکم ۳۶ نفر از رهبران معترضان به کودتا در میانمار در چند عملیات جداگانه نیروهای امنیتی در سراسر این کشور دستگیر شدند. وای مو نینگ، از رهبران اصلی اعتراضات هم بازداشت شده است. نیروهای امنیتی او را در حالی‌که با موتور در حال هدایت یک تظاهرات در شهر مونیا بود، بازداشت کردند. همچنین رسانه‌ها از تیراندازی نیروهای امنیتی میانمار به کارکنان معترض در بخش بهداشت در شهر ماندالای و کشته و زخمی شدن عده‌ای خبر دادند. کارکنان بخش پزشکی میانمار که برخی از آن‌ها در صف مقدم مبارزات ضد کودتا بودند‌، اوایل صبح ‌پنجشنبه در شهر ماندالای دومین شهر بزرگ کشور تجمع کردند اما نیروهای امنیتی به سرعت در محل حاضر شده و با تیراندازی تعدادی از معترضان را دستگیر کرده‌اند.  منابع محلی گزارش دادند که بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی هنگام متفرق کردن معترضان یک نفر در منطقه مجاور کشته شد.