با وجود تشدید تدابیر امنیتی و زنجیره بازداشت‌ها و تعقیب‌هایی که در حق تعدادی از فعالان اعتراضات در چند استان الجزایر صورت گرفت، تظاهرات مردمی گسترده‌ای در پایتخت و چند شهر الجزایر طی روز جمعه برگزار شد. به گزارش القدس العربی، مخالفت با انتخابات پارلمانی زودهنگام که قرار است به زودی برگزار شود، شعار اصلی تظاهرات‌های مردمی در الجزایر است. در پایتخت الجزایر در روز جمعه بزرگ‌ترین راهپیمایی‌ برگزار شد که از تعدادی از محله‌ها همچون باب الوادی و اول مه و بلکور آغاز شد و سپس در قالب یک تظاهرات در نزدیکی میدان اودان در مرکز پایخت گرد هم آمد. راهپیمایی گسترده‌ دیگری نیز که از محله الواد الشعبی آغاز شده و از نزدیکی مقر پارلمان عبور کرده بود، در کنار مقر نیروهای امنیتی که فعالان بعد از بازداشت به آنجا برده می‌شوند، توقف کرد تا معترضان موج اخیر بازداشت‌ها و تعدی‌ها در حق تعدادی از فعالان را محکوم کنند.