کمیته کارشناسان لیبی در سازمان ملل از نقض ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی و تداوم آن توسط برخی کشورها ازجمله، امارات، روسیه و ترکیه پرده برداشت. به گزارش العربی الجدید، کمیته کارشناسان لیبی در سازمان ملل با ارائه گزارشی به سازمان ملل اعلام کرد که برخی کشورها قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده و به ارسال سلاح و نیرو به لیبی ادامه می‌دهند. در این گزارش ۵۵۵ صفحه‌ای آمده است که تحریم تسلیحاتی لیبی کاملاً بی‌اثر است و تخلفاتی که توسط کشورهایی حامی طرف‌های درگیر در لیبی انجام شده، کاملاً فاحش و آشکار است و این کشورها اقدامات تحریم را کاملاً نادیده می‌گیرند. طبق این گزارش، تعدادی از کشورها محموله‌های کشتی‌های تجاری یا هواپیماهای مشکوک عازم لیبی را بازرسی نمی‌کنند چه این کشورها خودشان مبدا آن محموله‌ها بوده یا صرفاً یک محل عبور برای آنها باشد. این کشورها؛ اردن، امارات، ترکیه، سوریه و مصر هستند.