در وضعیتی که حمایت از استقلال اسکاتلند رو به افزایش است، دفتر کابینه بریتانیا دومین مقر پرچم‌دار خود را در گلاسکو برپا می‌کند و دولت لندن قصد دارد برخی از فعالیت‌هایش را به اسکاتلند منتقل کند. به گزارش رویترز، روابط میان اسکاتلند و مابقی بریتانیا عمدتا بابت واکنش به پاندمی کووید و بریگزیت که اکثریت اسکاتلندی‌ها با آن مخالف هستند، تیره شده است.  بسیاری از اسکاتلندی‌ها بر این باورند که سیاست‌های طراحی شده در لندن بیانگر دیدگاه‌های آنها نیست و هر روز زندگی آنها را سخت‌تر می‌کند. دفتر کابینه که بر فعالیت دستگاه دولت نظارت می‌کند، در حال ایجاد مقرهای جدیدی در گلاسکو است، در حالیکه دفتر وزارت خارجه برنامه دارد که ۵۰۰ شغل جدید در دفتر موجود در ایست کیلبراید اسکاتلند ایجاد کند. مایکل گوو، وزیر دفتر کابینه در بیانیه‌ای گفت: این نه تنها موجب اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری جدید در اسکاتلند می‌شود بلکه تنوع خدمات مدنی بریتانیا را تقویت می‌کند، به این سیاست که وست‌مینستر بهترین رویکرد سیاستگذاری را می‌داند، خاتمه می‌دهد و تضمین می‌کند که صدای اسکاتلندی‌ها شنیده شود. در مجموع ۱۰۰۰ شغل جدید ظرف چهار سال جدید در اسکاتلند ایجاد می‌شود. اینکه چه فعالیت‌هایی به اسکاتلند منتقل خواهند شد هنوز مشخص نیست.