شورای ریاستی جدید لیبی و نخست وزیر مکلف این کشور از کمیته کارشناسان سازمان ملل خواستند، تحقیقات مربوط به وجود فساد و رشوه در مجمع گفتگوی سیاسی لیبی را منتشر کنند. به گزارش رویترز، شورای ریاستی جدید لیبی و عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر مکلف این کشور در بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند، از کمیته کارشناسان سازمان ملل خواسته اند تحقیقات مربوط به ادعای وجود تقلب و رشوه در مجمع را منتشر کند. دو طرف در این بیانیه بر پایبندی به تعهدات خود در مبارزه با فساد با همه ابزارهای قانونی و عدم حضور افراد مفسد در دولت تاکید و اعلام کردند، به مانع تراشان اجازه نخواهند داد از شرایط فعلی برای ناکام گذاشتن نتایج مجمع گفتگو و تعطیلی روند آشتی سوءاستفاده کنند. مجمع گفتگوی سیاسی لیبی که متشکل از ۷۵ نماینده از سراسر لیبی است، ماه نوامبر با نظارت سازمان ملل در سوئیس تشکیل شد و پنجم فوریه الدبیبه را به عنوان نخست وزیر دوره انتقالی در لیبی برگزید. این مجمع همچنین با شورای ریاستی متشکل از سه عضو به ریاست محمد المنفی موافقت کرد. خبرگزاری فرانسه اخیراً گزارش کارشناسان سازمان‌ملل پیرامون خرید دستکم رای سه شرکت کننده در مذاکرات صلح لیبی را منتشر کرد.