سفیر اخراجی میانمار در سازمان ملل گفت: تا مادامی که بتوانم به مبارزه ادامه می‌دهم. به گزارش رویترز، «کیاو مو تون»، سفیر میانمار در سازمان ملل بود که توسط خونتای این کشور به اتهام خیانت به کشور از سمتش برکنار شده است. وی که گفته تا مادامی که بتواند به مبارزه خود ادامه می‌دهد، پس از برکناری از سوی خونتا به کشورهای جهان تاکید کرد تا با تمامی توان و ابزاری که دارند کودتای اول فوریه سال جاری میلادی علیه دولت مدنی میانمار را متوقف کنند. این سفیر برکنار شده، روز جمعه در سازمان ملل و هنگامی که هنوز بر سر کار بود ضمن محکوم کردن کودتای نظامی اول فوریه، از کشورهای عضو این سازمان خواست تا علنا این کودتا را محکوم کنند. در همین حال یکی از مقام‌های سازمان ملل گفت که به صورت رسمی خونتای میانمار را به عنوان دولت جدید این کشور به رسمیت نمی‌شناسیم.