سازمان‌ملل و اعضای اروپایی شورای امنیت از رژیم صهیونیستی خواستند، روند تخریب در غور اردن را متوقف کند و کمک های انسانی را به اهالی این منطقه برساند. به گزارش روسیاالیوم، در پایان جلسه شورای امنیت استونی، فرانسه، ایرلند، نروژ و انگلیس نسبت به عملیات تخریب و مصادره اموال توسط رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کردند که شامل تاسیسات تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا و حامیان مالی در منطقه حمصه البقیع در غور اردن می شود. این کشورها نسبت به عواقب این تصمیمات بر جامعه متشکل از ۷۰ تن در حمصه البقیع ابراز نگرانی کردند. دیپلمات‌های اروپایی گفتند: بار دیگر از اسرائیل می‌خواهیم به عملیات تخریب پایان دهد. می‌خواهیم کمک‌های انسانی بدون هیچگونه مانعی به صورت کامل و پایدار ارسال شود. تور وینسلند، نماینده سازمان ملل در خاورمیانه هم در شورای امنیت درباره عملیات تخریب و مصادره ابراز نگرانی کرد.