رئیس جدید شورای ریاستی لیبی در سفر به طرابلس تأکید کرد که دولت ظرف ۱۰ روز تشکیل خواهد شد. به گزارش شبکه خبری روسیا‌الیوم، محمد یونس المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی عصر سه‌شنبه از طبرق وارد طرابلس شد.  وی در دیدار مطبوعاتی گفت که دولت جدید ظرف ۱۰ روز تشکیل خواهد شد. عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی و عبدالله اللافی، عضو شورای ریاستی از المنفی استقبال کردند. الدبیبه بر ادامه همکاری و ارتباط مثبت میان نهادهای حکومتی برای تحقق آرمان‌های مردم لیبی تأکید کرد و گفت که وی اصولی را برای تشکیل دولتی که بر تعهدات مشخص شده در توافق سیاسی و نقشه راه نظارت داشته باشد، در نظر گرفته است. الدبیبه درباره ویژگی‌های دولت گفت که برای تحکیم اصل گفتگو و مشورت با شورای عالی دولت، پارلمان و شورای ریاستی تلاش خواهد کرد. وی گفت: انتخابات قانونگذاری و ریاستی مهم‌ترین مسئله است و برای تضمین برگزاری آن باید تمام مسائل را حل کرد. وی بر لزوم پیشبرد پرونده آشتی ملی برای برگزاری انتخابات در یک فضای صلح اجتماعی تأکید کرد. پنجم فوریه المنفی به عنوان رئیس شورای ریاستی لیبی، عبدالله الکوفی و موسی الکونی به عنوان عضو شورا و عبدالحمید الدبیبه به عنوان نخست‌وزیر تعیین شدند.