نخست‌وزیر هند روز گذشته (دوشنبه) به کشاورزان این کشور تاکید کرد تا به اعتراضات دو ماهه خود علیه اصلاحات کشاورزی پایان داده و به آنها اطمینان داد مکانیسم قیمت پایه محصولات کشاورزی اصلی را در جای خود حفظ کند. به گزارش رویترز، ده‌ها هزار تن از کشاورزان هندی از اواخر ۲۰۲۰ و با درخواست لغو سه قانون جدید کشاورزی در حومه دهلی دست به اعتراض زده‌اند. آنها می‌خواهند این قوانین که منافع آنها را به شدت در معرض خطر می‌اندازد، لغو شود؛ چون به دولت اجازه می‌دهد دانه‌های غذایی را با حداقل قیمت بخرد. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به قانونگذاران گفت: حداقل قیمت پشتیبانی برای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان هندی در جای خود می‌ماند و حفظ می‌شود. اعتراضات از سوی کشاورزان هندی به قوانین جدید کشاورزی دولت هند است و کشاورزان خشمگین از این قوانین می‌گویند که این قوانین به نفع خریداران بزرگ خصوصی است.