روزنامه دی ولت آلمان با ارجاع به اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کشور در پاسخ به درخواست مربوطه از اولا یپکه، عضو پارلمان از حزب چپ، گزارش داد تعداد جرایم علیه سیاستمداران در ۲۰۲۰ با توجه به همه‌گیری کرونا، به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است.

به گزارش اسپوتنیک، طبق برآوردهای اولیه، سال گذشته مجموع ۲ هزار و ۶۲۹ مورد از چنین جرایمی گزارش شد. این در حالی است که آمار سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب هزار و ۶۷۴ و هزار و ۲۵۶ مورد بوده است.

روزنامه دی ولت اعلام کرده از میان جرایم انجام شده علیه سیاستمداران، توهین بیشترین موارد هستند و هزار و ۲۴۷ مورد توهین ثبت شده است. جرایم بعدی با بیشترین تعداد به ترتیب اخاذی و تهدید (۴۰۳ مورد)، موارد آسیب‌رسانی به اموال (۲۲۸) و تحریک نفرت قومی (۲۱۲) هستند. وزارت کشور آلمان ضمن اظهارنظر بر این آمار، اعلام کرد اقدامات معرفی شده توسط مقامات برای مبارزه با همه‌گیری کرونا که در میان شهروندان از رغبت زیادی برخوردار نیست، احساسات ضددولتی در آن‌ها ایجاد کرده است. مقامات ۱۴ درصد جرایم علیه سیاستمداران در ۲۰۲۰-یا ۳۷۴ مورد- را به همه‌گیری و نحوه رسیدگی دولت آلمان به آن مربوط دانستند.