پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان با زیر پا گذاشتن سنت‌ها، برای اولین بار یک زن را به مقامی ارشد در شورای کلیسایی اسقف‌ها منصوب کرد. به گزارش گاردین، «ناتالی بکوآرت» اولین زنی است که به این سمت منصوب می‌شود و از حق رای برخوردار است. این بانوی ۵۲ ساله، یکی از دو فرد جدیدی است که برای این پست به شورای کلیسایی پیشنهاد داده شده بود. این شورا، نهادی از اسقف هاست که مسائل اصلی تعالیم را مورد مطالعه قرار می‌دهند و ناتالی از سال ۲۰۱۹میلادی در آنجا مشاور بوده است. کاردینال «ماریو گرچ» دبیرکل شورای کلیسایی گفت که این انتصاب نشان می‌دهد پاپ مایل به مشارکت دادن بیشتر زنان در فرآیند تصمیم‌گیری در کلیسا است. وی افزود: در دوره‌های قبل، تعداد زنانی که به عنوان کارشناس و مستمع مشارکت داشتند، افزایش یافته، اما با این انتصاب باب جدیدی گشوده شده است.