شورای امنیت با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای استقرار ناظران بین‌المللی جهت تضمین و نظارت بر رعایت آتش‌بس در لیبی موافقت کرد. به گزارش آناتولی، منابع دیپلماتیک در سازمان ملل اعلام کردند، شورای امنیت از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خواسته به سرعت تیم ناظران را تشکیل و به لیبی اعزام کند. این شورا اعلام کرد، حداکثر ظرف ۴۵ روز منتظر گزارشی درباره مقدمات انجام شده توسط این تیم ناظران و همچنین پیشنهادات عملیاتی آن برای اصلاح اختیارات هیئت حمایت سازمان ملل در لیبی و اجرای فرآیند نظارت است که باید به تدریج افزایش یافته و از نظر جغرافیایی گسترش یابد. در گزارش پایان ۲۰۲۰، گوترش خواستار تشکیل تیم ناظران غیر مسلح بدون تعیین تعداد آنها شد؛ تیمی که از نظامیان و غیر نظامیان وابسته از کشورهای عضو سه اتحادیه آفریقا، اروپا و عرب تشکیل شده باشد. استقرار ناظران ضمن توافق با طرف‌های لیبی انجام می‌شود. ناظران بین‌المللی بر اجرای توافق امضا شده میان طرف های درگیر در ۲۳ اکتبر جهت برقراری آتش بس و اطمینان از خروج مزدوران و نظامیان خارجی از لیبی نظارت خواهند داشت. همچنین هیئت حمایت سازمان ملل در لیبی فهرست نامزدهای قوه مجریه جدید لیبی را  دریافت کرد.