تایوان روز گذشته (دوشنبه) یک گذرنامه تازه طراحی شده ارائه داد که به نام روزمره این جزیره برجستگی بیشتری می‌بخشد و هدف آن جلوگیری از اشتباه گرفته شدن با نام چین در میان همه‌گیری کرونا و تلاش‌های افزایش یافته پکن برای ادعای حاکمیت است. به گزارش رویترز، نام رسمی تایوان جمهوری چین با فونت درشت انگلیسی بر بالای گذرنامه‌های موجود تایوانی و کلمه تایوان در پایین آن‌ها هک شده است که به گفته دولت این جزیره، در سطح بین‌المللی سردرگمی ایجاد می‌کند. تایوان می‌گوید در روزهای نخست همه‌گیری، برخی شهروندانش با تبعه‌های چینی اشتباه گرفته شده بودند و در برخی مواقع به شکل ناعادلانه هدف ممنوعیت‌های ورود مربوط به کووید ۱۹ واقع شده‌اند؛ در حالی که این بیماری در تایوان به خوبی تحت کنترل بوده، اما در چین این‌طور نبوده است. در گذرنامه جدید، کلمه تایوان با نوشتار انگلیسی نوشته شده و جمهوری چین حذف شد.