منابع خبری از تحصن صدها معلم اردنی در مقابل پارلمان این کشور همزمان با جلسه پارلمان برای دادن رأی اعتماد به دولت خبر دادند. به گزارش عربی۲۱، به دنبال منحل شدن سندیکای معلمان اردن، صدها معلم این کشور در مقابل پارلمان و همزمان با درخواست دولت برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان تحصن کردند. تحصن کنندگان اردنی از پارلمان خواستند که به دولت ردی اعتماد ندهد و نمایندگان نیز از معلمان در مقابل اقدامات خودسرانه حمایت کنند. طبق این گزارش، معترضان اردنی همچنین سرکوب سندیکای معلمان را سرکوب ملت در تلاشی برای تسلیم کردن آنها در مقابل طرح‌های عادی سازی روابط در آینده خواندند. این تحصن پس از آن انجام شد که بسام فریحات، مشاور حقوقی سندیکای معلمان اردن پنجشنبه خبر داد که دادگاه بدوی حکم اولیه برای انحلال سندیکای معلمان و حبس همه اعضای شورای سندیکا به مدت یک سال را صادر کرد.