چین به جدیدترین پیشنهاد مذاکره از سوی تایوان جواب رد داد و اعلام کرد، دولت تایوان در هر مرحله از یک حقه بی‌ارزش و تحریک آمیز برای مقابله با چین استفاده می‌کند. به گزارش رویترز، تسای اینگ ون،‌ رئیس جمهوری تایوان در سخنرانی خود به مناسبت سال نوی میلادی بار دیگر مساله گفتگو با چین را مطرح کرد و گفت: تایوان آماده گفتگوهای معنادار با چین است اگر که آنها تقابل را کنار بگذارند. چین این جزیره خودمختار و دموکراتیک را بخشی از قلمروی خود می‌داند و در سال ۲۰۱۶ و در پی روی کار آمدن تسای اینگ ون مکانیسم مذاکرات رسمی را با آن متوقف کرد چون این زن را یک طرفدار جدایی طلبی می‌داند. تایوان گفت که هیچ راهی برای تغییر این واقعیت که این جزیره جزئی از چین است،‌ وجود ندارد و این مساله باعث رد پیشنهاد دولت تایوان برای گفتگو است.