رهبر اپوزیسیون ونزوئلا گفت، قانونگذاران اپوزیسیون با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی اوایل ماه جاری میلادی به کارشان ادامه می‌دهند. به گزارش اسپوتنیک، خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا در توئیتی نوشت: مجمع ملی یکبار دیگر برای حفاظت از مردم و قانون اساسی به پا می‌خیزد و تا زمان برگزاری انتخاباتی جدید، به کارش ادامه می‌دهد. وی در ادامه توئیت خود نوشت: با وجود تهدیدها از سوی دیکتاتوری و ارعاب از سوی رژیم، پارلمان به کارش در این دوره فوق‌العاده ادامه می‌دهد. قانونگذاران اپوزیسیون اصلاحاتی را در اساسنامه انتقال تصویب کردند که عملکرد مجمع ملی را در خلال تداوم قانون اساسی تنظیم می‌کند. در ژانویه ۲۰۱۹، ونزوئلا وقتی وارد یک بحران سیاسی شد که گوآیدو خودش را رئیس جمهوری موقت خواند تا نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا را برکنار کند. اوایل ماه جاری میلادی، انتخابات پارلمانی در ونزوئلا برگزار شد و بیش از ۱۰۰ حزب سیاسی در آن شرکت کردند.