خارطوم گزارش داد، تعداد پناهجویان اتیوپیایی سودان که از درگیری‌ها در اقلیم تیگرای واقع در شمال این کشور فرار کردند، به ۵۸ هزار و ۴۵۴ نفر افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کمیسیاریای امور پناهجویان سودان در گزارشی اعلام کرد: ۳۸۹ پناهجوی جدیدی دیگر خود را به منطقه حمداییت در استان کسلا رساندند و به این ترتیب تعداد کل پناهجویان اتیوپایی در این استان سودان به ۴۰هزار و ۲۲۶ نفر افزایش یافت. در ادامه این گزارش آمده است: ۱۱پناهجوی دیگر نیز خود را به استان القضارف رساندند و به این ترتیب تعداد کل پناهجویان اتیوپیایی این استان به ۱۸ هزار و ۲۲۸ تن رسید. کمیساریای امور پناهجویان سودان در گزارش خود تاکید کرد: تعداد کل پناهجویان اتیوپیایی که خود را به دو استان کسلا و القضارف رساندند، به ۵۸ هزار و ۴۵۴ نفر افزایش یافت.