بر اساس گزارش جدید یک اندیشکده انگلیسی، پاسخ چین به همه‌گیری کروناویروس راه آن را برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان قبل از پایان دهه هموار کرده است. به گزارش رویترز، این اندیشکده انگلیسی در گزارش جدید خود نوشت، همه گیری کروناویروس و تبعات اقتصادی آن به خیزش چین و گرفتن جای آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان توسط این کشور کمک خواهد کرد. در این گزارش جدید عنوان شد، اکنون انتظار می‌رود پکن بر خلاف سال ۲۰۳۳، تا سال ۲۰۲۸ جای آمریکا را بگیرد. اندیشکده مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت در گزارش سالانه خود که روز گذشته (شنبه) انتشار یافت، نوشت: ما انتظار داریم از سال ۲۰۲۱ به بعد سهم آمریکا در تولید ناخالص جهانی کاهش یابد و در نهایت چین جای آن را به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان بگیرد. در گزارش این اندیشکده با اشاره به جدول لیگ اقتصادی جهان (WELT)، متعلق به این اندیشکده که در آن عملکرد اقتصاد کشورها ارزیابی می‌شود، آمده است: ما اکنون انتظار داریم این اتفاق در سال ۲۰۲۸، پنج سال زودتر از زمان مطرح شده در ویرایش قبلی WELT، رخ دهد. این افزایش سرعت پیشرفت چین به تفاوت پاسخ پکن و واشنگتن به همه گیری کروناویروس و فرآیند بازیابی بعد از آن نسبت داده شده است. این گزارش به تحسین از مدیریت ماهرانه همه گیری بیماری از سوی چین که در طی آن قرنطینه زودهنگام سبب کنترل شدن تعداد مبتلایان شد پرداخته است. این گزارش اضافه کرد، آمریکا هم در سال آینده میلادی شاهد یک بازگشت قدرتمند بعد از همه گیری خواهد بود اما رشد آن طی سالهای بعد کند شده و به ۱.۹ و ۱.۶ درصد خواهد رسید. از طرف دیگر چین در حال حرکت به سمت میانگین نرخ رشد ۵.۷ درصد در سال از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ است. انتظار می رود این رشد بین ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ به ۴.۵ درصد در سال کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود که ژاپن همچنان تا اوایل دهه ۲۰۳۰ که هند احتمالا جایش را بگیرد، سومین اقتصاد بزرگ جهان باقی بماند در حالی که آلمان به جایگاه پنجم خواهد رسید.