اتحادیه اروپا از مقامات بوسنی و هرزگوین خواستند تا با توجه به نزدیک شدن سردترین روزهای سال، مرکز اسکان مهاجران در کمپ «بیرا» همچنین تاسیسات کمک به مهاجران در استان توزلا را بازگشایی کنند؛ چراکه در غیر اینصورت صدها پناهجو و مهاجر بدون داشتن امکانات اولیه و حتی سرپناهی ابتدایی، رها و سرگردان می‌شوند.

در بیانیه‌ای که بطور مشترک از سوی جوزپ بورل، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه، ایلوا یوهانسون کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا و الیور وارهلی کمیسر سیاست هم‌جواری و گسترش اتحادیه اروپا منتشر شد، ضمن هشدار دربارۀ وضعیت مهاجران در بوسنی و هرزگوین آمده است: بیش از ۳۳۰۰ مهاجر و پناهجو با تعطیل شدن تأسیسات لیپا، بدون دسترسی به پناهگاه و خدمات اولیه در این کشور رها شده‌اند و مقامات نیز هیچ راه حل دیگری را به عنوان راه حل جایگزین به اجرا نگذاشته‌اند. در این بیانیه از مقامات این کشور خواسته شده تا کشمکش بر سر منافع سیاسی را به کناری بگذارند و مرکز «بیرا» همچنین تاسیسات کمک به مهاجران در استان توزلا را بازگشایی کنند و برای رفع نیازهای مهاجران بدون پناهگاه با یکدیگر همکاری کنند.