منابع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری لبنان به روزنامه الجمهوریه گفتند که حریری و میشل عون در جریان دیدار سه‌شنبه درباره نسخه نهایی کابینه متشکل از ۱۸ وزیر توافق کردند. طبق گفته این منابع، سعد حریری نخست‌وزیر مکلف لبنان و میشل عون، رئیس جمهوری توافق کرده‌اند که وزارت دادگستری از سهم حزب حریری خارج شده و در اختیار ریاست جمهوری قرار بگیرد و وزارت کشور نیز مانند دوره گذشته در اختیار حزب حریری باقی بماند. منابع مذکور همچنین گفتند که رئیس جمهوری و نخست‌وزیر مکلف درباره کسانی که ریاست این دو وزارتخانه را عهده‌دار خواهند شد به توافق رسیدند. طبق این گزارش، اختلاف عون و حریری بر سر وزارت نیرو بود که میشل عون در مقابل وزارت دادگستری آنرا به سعد حریری داده است و دو طرف توافق کرده‌اند که «جو الصدی» در رأس وزارت نیروی دولت جدید منصوب شود. منابع بعبدا به الجمهوریه گفتند: دیدار بین سعد حریر و عون بعد از بررسی مراحل قبلی دیدگاه نزدیکی درباره تشکیل دولت داشتند. به طوری‌که توافق شد چارچوب نهایی شامل ۱۸ وزیر باشد و نهایتا ترکیب دولت ۶+۶+۶ بدون این‌که یک سوم معطل یا تضمین‌کننده در اختیار هیچ طرفی باشد.