ترامپ قرار است دستوری اجرایی را امضا و تایید کند که نخست آمریکایی‌ها باید واکسن کرونا را تزریق کنند و سپس این واکسن در سایر کشورها توزیع شود. به گزارش هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان نشست کاخ‌سفید با عنوان عملیات پُر‌سرعت قرار است دستور اجرایی را درباره تسریع در روند تحویل واکسن کروناویروس امضا کند. یکی از مقام‌های ارشد دولتی واشنگتن گفت:‌ این دستور اجرایی بر دریافت واکسن کرونا برای آمریکایی‌ها و توزیع مناسب و سریع آن در بین مردم کشور تاکید دارد و پس از آنکه مردم آمریکا این واکسن را دریافت کردند، در بین سایر کشورها توزیع خواهد شد. این دستور اجرایی همچنین چارچوب کاری را برای آژانس‌های دولتی آمریکا به منظور همکاری در کمک‌رسانی به سایر کشورها در ایمن سازی پس از واکسینه شدن مردم آمریکا در نظر گرفته است. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفت: وقتی که مطمئن شدیم می‌توانیم تمامی نیازهای مربوط به تامین واکسن را برای مردم کشورمان تامین کنیم،‌ سپس برای سایر کشورها نیز این واکسن تامین می‌شود. او قصد دارد درباره موفقیت دولت در ساخت واکسن صحبت کرده و به افرادی که در این روند دخیل هستند، تبریک گوید.