رسانه دولتی کره‌شمالی گزارش کرد، این کشور تدابیر مربوط به کنترل شیوع ویروس کرونا را در طول مرزش با کره‌جنوبی و در دریا تشدید کرده است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره‌شمالی گزارش داد، این کشور کمونیستی در حال نصب محکم یک دیوار مسدودسازی در مناطق نزدیک به مرز و خط تفکیک نظامی بین دو کره بوده و از کارگران و ساکنان منطقه خواسته سیستم عملی برقرار شده را حفظ کرده و حتی به کوچکترین وضعیتهای غیرعادی نیز پاسخ داده و کنترل را به دست بگیرند. همچنین رادیوی رسمی کره‌شمالی نیز گزارش کرد، این کشور در حال ساخت یک دیوار مسدودسازی در منطقه مرزی و در نزدیکی خط تفکیک نظامی است. در این گزارش تصریح شد: ما در حال تقویت سیستم امنیتی دفاع شخصی و سیستم گزارش نظامی هستیم. هر دو رسانه گزارش دادند که کره‌شمالی تدابیری سختی را در مناطق ساحلی اتخاذ می‌کند.