کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد، حدود ۱۰۰ هزار آواره در منطقه تیگرای اتیوپی در معرض خطر کمبود غذا و گرسنگی قرار دارند. به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد، در صورت عدم ارائه کمک‌های بشردوستانه به پناهجویان اریتره‌ای در منطقه تیگرای اتیوپی، حدود ۱۰۰ هزار تن از آنها در روزهای آتی با کمبود غذا مواجه خواهند شد. فرستادگان صلح آفریقایی و آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی روز جمعه در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای به منظور توقف جنگ و سوق یافتن دولت جهت مذاکره با جبهه تیگرای با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار یک روز پس از آن صورت گرفت که آبی احمد اعلام کرد، ارتش مرحله نهایی حمله‌ای را آغاز می‌کند که گروه‌های حقوقی بیم این دارند که این حمله باعث کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان شود.