وزیر دفاع آلمان در مخالفت با درخواست رئیس‌جمهور فرانسه برای یک استراتژی دفاعی مستقل اروپایی گفت: اروپا تا چند دهه نخواهد توانست بدون کمک آمریکا و ناتو امنیت خود را تامین کند. به گزارش رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه اخیرا در یک مصاحبه با طرح این درخواست گفت، آمریکا تنها زمانی به اروپا به عنوان همپیمان احترام خواهد گذاشت که ما در قبال دفاع از خودمان حاکمیت داشته باشیم.  بین فرانسه و آلمان بر سر این سوال که همکاری آینده میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید چگونه باشد، اختلاف وجود دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که زمانی ناتو را  نهادی در اغما  نامید، از نقطه نظر آنگرت کرامپ-کارنباوئر، وزیر دفاع آلمان در خصوص وابستگی اروپا به ایالات متحده و ناتو به وضوح انتقاد کرد ولی وزیر دفاع جمهوری فدرال آلمان همچنان بر نظر خود اصرار دارد.