رئیس ستاد دفاعی انگلیس گفته، بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا جهان را در معرض خطر وقوع جنگ سوم جهانی قرار داده است. به نوشته روزنامه گاردین،‌ ژنرال سر نیک کارتر، رئیس ستاد دفاع انگلیس گفت،‌ این کشور و مابقی جهان باید از تاریخ و ناکامی‌های بین‌المللی درس عبرت بگیرند که در گذشته به بروز جنگ‌هایی در قرن بیستم منجر شد و اکنون می‌تواند به دلیل اوضاع پیش آمده ناشی از کرونا نیز جهان را در آستانه جنگ قرار دهد. وی در پاسخ به سوالی از سوی اسکای نیوز که پرسیده شد آیا بحران جهانی اقتصاد ناشی از کرونا می‌تواند به جنگ بدل شود، گفت: این نگرانی وجود دارد که افزایش درگیری‌های منطقه‌ای در سراسر جهان به یک جنگ تمام عیار بدل شود. این مقام ارشد دفاعی لندن گفت: این احتمال وجود دارد که افزایش تنش‌ها به وقوع جنگ منجر شود.