دستگاه اطلاعات و امنیت ملی اتیوپی از امضای توافقنامه‌ای میان رژیم صهیونیستی و کشورش برای همکاری دوجانبه در زمینه اطلاعات و امنیت میان آنها خبر داد. روزنامه رأی‌الیوم نوشت، مدیرکل اطلاعات و امنیت ملی اتیوپی و معاون وزیر امنیت عمومی دولت رژیم صهیونیستی درباره راه‌های همکاری متقابل میان دو طرف گفت‌وگو کردند. طبق این گزارش، دو طرف درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم در شاخ آفریقا و تبادل اطلاعات انتقال تکنولوژی توافق کردند. در همین حال، مدیر کل اطلاعات اتیوپی اظهار کرد که همکاری میان اتیوپی و رژیم صهیونیستی در زمینه‌های اطلاعات و امنیت نقش قابل توجهی در زمینه مقابله با تروریسم و تحقق ثبات و امنیت در سراسر شاخ آفریقا ایفا خواهد کرد. دستگاه اطلاعات و امنیت ملی اتیوپی همچنین اعلام کرد که احتمالا این توافق به زودی اجرایی شود؛ چراکه تل‌آویو هم این توافق را استراتژیک خوانده است.