رئیس‌جمهوری منتخب بولیوی تاکید کرد، در دولتش برای اوو مورالس، رهبر حزب سوسیالیست نقشی وجود ندارد. او همچنین شرط برقراری رابطه با آمریکا را اعلام کرد. به گزارش رویترز، «لوئیس آرسه» در پی انتخابات روز یکشنبه بولیوی با کسب اکثریت آرا پیروز شد و به این ترتیب سوسیالیست‌های این کشور یک سال بعد از خروج مورالس مجددا به قدرت بازگشتند. مورالس از محل تبعیدش در آرژانتین همچنان رئیس حزب آرسه موسوم به «جنبش به سمت سوسیالیسم» باقی مانده اما آرسه گفت، نفوذ او محدود به این جایگاه است. آرسه به رویترز در مقر این حزب در شهر لاپاز، پایتخت اداری بولیوی گفت: او در دولت ما هیچ نقشی نخواهد داشت. او ادامه داد: مورالس می‌تواند هر زمان که بخواهد به کشور برگردد، چون بولیویایی است اما در دولت، این من هستم که تصمیم می‌گیرم چه کسی بخشی از دولت را تشکیل دهد و چه کسی نباشد. مورالس در عین حال با مجموعه‌ای از اتهامات فساد که آنها را رد کرده، مواجه است. آرسه خاطر نشان کرد: در چند پرونده قضایی علیه مورالس روند حقوق مقتضی رعایت نشده است. متاسف هستم که امور قضایی سیاسی شده و حقوق، سیاست را قضایی ساخته است.