عبدااله عبدالله، رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانستان روز جمعه از طالبان خواست بی‌درنگ آتش بس جنگ داخلی را بپذیرد. کند. به گزارش خبرگزاری «آوا پرس» افانستان، وی که رهبری دولت افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان را به عهده دارد امروز در گفت وگو با رسانه ها در کابل گفت که از آغاز مذاکرات صلح در این کشور نه تنها جنگ داخلی متوقف نشد، بلکه شدت نیز یافت، چون اگرچه این گروه در مذاکرات صلح شرکت دارد اما همچنان به حملات خود به اهداف دولتی و مردمی در کشور ادامه می‌دهد. دولت افغانستان و طالبان در تلاش برای پایان دادن به جنگی که از حملات تروریستی سال ۲۰۰۱ در آمریکا ادامه داشته است، برای اولین بار در اواسط ماه سپتامبر امسال مذاکرات صلح را آغاز کردند. یک مقام گروه طالبان نیز دیروز به شبکه تلویزونی «ان اچ کی» ژاپن در کابل گفت که اگرچه این گروه به مشمول شدن موضوع آتش‌بس در مذاکرات اعتراضی ندارد، اما حکومت بر کشور بر اساس شریعت اسلامی نیز باید مورد گفت‌و‌گو قرار گیرد.