همزمان با انتشار فراخوان‌ها برای برگزاری تظاهرات «جمعه خشم» علیه عبدالفتاح سیسی در شبکه های اجتماعی مصر، این کشور پنجشنبه شاهد پنجمین روز اعتراضات مخالفان نظام حاکم بود. به نقل از عربی ۲۱، فعالان و کاربران در توییتر و در راس آنها محمد علی، پیمانکار مصری مقیم خارج از این کشور با راه اندازی هشتگ «جمعه خشم ۲۵ سپتامبر» برای برگزاری تظاهرات علیه نظام عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر فراخوان دادند. آنها این هشتگ را در تکمیل فراخوان‌ها برای تظاهرات ۲۰ سپتامبر راه اندازی کردند که با استقبال مردم در برخی از شهرها و روستاهای مصر روبرو شد. این هشتگ در مصر ترند شد و بیش از ۱۲۲ هزار بار بازنشر شد. این فعالان و کاربران خواستار برگزاری تظاهرات جمعه خشم در سراسر مصر همانند انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ شدند. تظاهرکنندگان شعارهایی علیه سیسی سر داده و خواستار برکناری این رئیس کودتا شدند.