وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد که باید میان بخش نظامی حزب‌الله و بخش سیاسی آن که منتخب لبنانی‌هاست، تمایز قائل شد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با رادیوی فرانسوی رادیو اینتر اظهار کرد: در برخورد با این مساله، مسائل مختلف سیاسی، طائفه‌ای و تاریخی وجود دارد. وی ادامه داد: لبنانی‌ها پیشتر بر سیاست دورنگه داشتن خود از درگیری‌ها در منطقه تاکید کرده بودند، اگر این رویکرد ادامه نداشته باشد و اصلاحات اجرایی نشود، این کشور در معرض خطر تبدیل شدن به یک میدان درگیری‌های بین‌المللی است و نه ما و نه لبنانی‌ها آرزوی وقوع این امر را نداریم. لودریان عنوان داشت که تاکید بر ایستادگی در کنار لبنان نتیجه روابط مستحکم میان دو کشور در تمامی سطوح فرهنگی، اجتماعی، فرانکوفونی، اقتصادی، امنیتی و همچنین در سطح روابط شخصی میان دو کشور است.