همزمان با اینکه نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا به دنبال نشست‌های کنوانسیون ملی دموکرات‌ها شاهد پنج درصد افزایش در میزان حمایت از خود در نظرسنجی‌ها بوده، تاکید کرد، اگر در انتخابات پیروز شود بدون شک دو دوره ریاست جمهوری را خواهد داشت. به نوشته روزنامه دیلی میل، در نظرسنجی شبکه ای‌بی‌سی نیوز که ۱۱ و ۱۲ اوت انجام شد، میزان حمایت‌ها از جو بایدن در انتخابات نوامبر ۴۰ درصد بود و در نظرسنجی مشابهی که ۲۱ و ۲۲ اوت پس از نخستین جلسه مجازی کنوانسیون ملی دموکرات‌ها انجام شد میزان حمایت از وی با پنج درصد افزایش به ۴۵ درصد رسید. همچنین پیش از این کنوانسیون، بایدن شاهد نرخ منفی محبوبیت بود. بدان معنا که تعداد افرادی که بایدن را تایید نمی‌کنند از تعداد افرادی که وی را تایید می‌کنند بیشتر بود؛ آماری که در حال حاضر تغییر چشمگیری کرده است.