رهبر حزب سوسیال پیشرو لبنان خواستار تشکیل دولت فوق‌العاده برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازسازی بیروت شد. به نوشته روزنامه القدس العربی، ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیال پیشرو لبنان در کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور خواستار تشکیل دولت فوق‌العاده برای بهبود وضعیت اقتصادی و بازسازی بیروت شد. وی در این باره گفت: دولتی باید تشکیل شود که در وهله اول و پیش از هر چیز دیگری اوضاع اقتصادی کشور را بهبود ببخشد و بیروت را بازسازی کند. جنبلاط افزود در دیدارم با امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه همین مسأله را به او گفتم و تأکید کردم که ما برای خارج کردن کشور از باتلاق کنونی نیازمند یک دولت فوق‌العاده هستیم. وی در ادامه تصریح کرد که شرطی برای حضور در دولت آینده لبنان ندارد اما دولت باید تشکیل شود تا دولت کنونی به عنوان دولت پیشبرد امور (موقت) فعالیت نکند. رهبر حزب سوسیال پیشرو لبنان ادامه داد: من نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری ندارم و طبق معمول درباره هر اقدامی با نبیه بری هماهنگ خواهم بود؛ چراکه امروز مسأله مهم هماهنگی است و زمان مناسبی برای معرفی نامزد نیست.