دادگاه نظامی الجزایر سه نظامی سابق این کشور را به دستیابی به اطلاعات و اسناد محرمانه و تحویل آن به یکی از مزدوران یک کشور بیگانه متهم کرد. الجزیره گزارش داد، ، وزارت دفاع الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرد: دستگاه قضایی بونویره قرمیط، درویش هشام و غالی بلقصیر، نظامیان سابق این کشور را به اتهام خیانت بزرگ محاکمه می‌کند. اتهامات آن‌ها شامل دستیابی به اطلاعات و اسناد محرمانه برای تحویل آن به یکی از مزدوران یک کشور خارجی است. در بیانیه وزارت دفاع آمده است: قاضی تحقیقات نظامی در منطقه البلیده دستور حبس موقت بونویره قرمیط و درویش هشام را داده است. همچنین حکم بازداشت غالی بلقصیر صادر شده است. بلقصیر رئیس نیروهای ژاندامری وابسته به وزارت دفاع الجزایر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی بود و از زمان پایان فعالیت‌هایش در یک کشور اروپایی به سر می‌برد.