منابع خبری از تعیین وزیر کشور تونس به عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور خبر دادند. به گزارش بی‌بی‌سی، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس هشام المشیشی، وزیر کشور را مکلف به تشکیل دولت کرد. طبق این گزارش، المشیشی ۳۰ روز مهلت دارد تا اعضای کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند. طبق قانون تونس، اگر المشیشی در این مدت ۳۰ روز موفق به معرفی کابینه و گرفتن رأی اعتماد پارلمان نشود، سعید پارلمان را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات جدید خواهد شد. رئیس جمهوری تونس پس از مکلف کردن المشیشی به تشکیل دولت در سخنانی اظهار کرد: پاسخگویی به خواسته‌های قانونی ملت و طبقه‌های محروم اولویت ما است. وی درباره انتخاب فرد دیگری به جای گزینه‌های معرفی شده توسط احزاب اصلی تونس نیز گفت: ما به قانون احترام می ‌گذاریم اما زمان بازنگری آن فرا رسیده است تا بیانگر اراده اکثریت باشد.