رئیس سابق موساد درباره صلح با فلسطینی‌ها و درگیری در کل منطقه اظهاراتی جنجالی بیان کرد و به انتقاد شدید از سیاست‌های نخست‌وزیر کنونی این رژیم پرداخت. به گزارش عربی۲۱، شبتای شبیط، رئیس پیشین موساد در سخنانی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم به شدت انتقاد کرد و گفت: تمامی تصمیمات او مربوط به محاکمه‌اش است، چراکه نتانیاهو به دنبال نردبانی برای پایین آمدن از درخت و یافتن فردی برای سرزنش کردنش است. وی در مصاحبه با سایت زمن اسرائیل در این باره افزود: این درحالی است که نتانیاهو می‌داند وضعیت بین‌المللی کنونی ما یکی از بدترین وضعیت‌های چند دهه اخیر است و من گمان نمی‌کنم که سیاست درست در قبال ایران تهدید آن باشد، زیرا زمانی که کسی را تهدید می‌کنید باید قادر به اجرای آن باشید. شبیط درباره طرح الحاق تأکید کرد: هیچ عملیات الحاقی توسط اسرائیل در کرانه باختری صورت نخواهد گرفت، چراکه تصمیمات نتانیاهو و به ویژه پس از محاکمه او در دادگاه، تاکتیکی بوده و با محاکمه‌اش در ارتباط است و او تصمیماتش را به خاطر اسرائیل نمی‌گیرد. من متأسفم که این را می‌گویم، اما من واقعاً به این مسأله اعتقاد دارم و معتقدم نتانیاهو در حال مبالغه است.